Ikrafttredelsesdato: 4. oktober, 2019

Casino Midnight Norge («oss», «vi» eller «våre») drifter siden https://no.casinomidnight.com (heretter referert til som «Servicen»).

Denne siden informerer om våre retningslinjer angående innsamling, bruk og offentliggjøring av personlige data når du bruker vår service, og valgene du har knyttet til disse dataene.

Vi bruker din personlige data for å kunne tilby deg, og forbedre Servicen. Ved å bruke Servicen godtar du innsamling og bruk av informasjon i samsvar med denne personvernserklæringen. Med mindre annet er oppgitt i denne personvernerklæringen, så har begrepene som brukes i denne personvernserklæringen samme betydning som i våre vilkår og betingelser. Disse finner du på https://no.casinomidnight.com.

Definisjoner

 • Service

Service er nettsiden https://no.casinomidnight.com som driftes av Casino Midight Norge

 • Personlig Data

Personlig Data betyr data om et levende individ. Individet kan identifiseres ut fra disse opplysningene (eller fra disse og annen informasjon i vår besittelse eller data som sannsynligvis kommer til å være i vår besittelse).

 • Brukerdata

Brukerdata er data som samles inn automatisk enten gerert ved bruk av Servicen eller fra infrastrukturen i selve Servicen (for eksempel hvor lenge en besøker siden).

 • Informasjonskapsler

Informasjonskapsler er små filer lagret på din enhet (datamaskin eller mobile enhet).

 • Datakontrollør

Datakontrollør betyr den naturlige eller juridiske personen som (enten alene eller i fellesskap med eller i samarbeid med andre personer) bestemmer formålene og måten personlig informasjon behandles på eller skal behandles på.

I forbindelse med denne Personvernerklæringen er vi datakontrollører av dine personopplysninger.

 • Dataprosessorer (eller Tjenesteleverandører)

Dataprosessorer (eller Tjenesteleverandører) betyr alle naturlige eller lovlige personer som prosesserer dataen på vegne av Datakontrolløren.

Vi kan bruke tjenestene til ulike Tjenesteleverandører for å prosessere din data mer effektivt.

 • Datasubjekt (eller Bruker)

Datasubjekt er et levende individ som bruker våre Service og er subjektet for Personlig Data.

Informasjoninnsamling og Bruk

Vi samler inn flere ulike typer av informasjon for ulike formål for å kunne både tilby deg, og forbedre våre Servicer.

Typer av Innsamlet Data

Personlig Data

Når du bruker vår Service kan vi spørre deg å gi oss spesifikk, personlig og identifiserbar informasjon som kan brukes til å komme i kontakt med deg («Personlig Data»). Personlig identifiserbar data kan inkludere, men er ikke begrenset til:

 • Epostadresse
 • Fornavn og etternavn
 • Informasjonskapsler og Databruk

Databruk

Vi kan også samle informasjon om hvordan brukeren får tilgang til Servicen og hvordan den brukes («Databruk»). Denne Databruken kan inneholde informasjon som din datamaskins Internettprotokolladresse (IP-adresse), type av nettleser, nettleserversjon, hvilke sider av Servicen du besøker, klokkeslett og dato for ditt besøk, tiden brukt på disse sidene, unike måter identifisere enheten på og annen diagnostiske data.

Sporings- og Informasjonskapselinformasjon

Vi bruker informasjonskapsler og annen sporingsteknologi for å spore aktiviteten på vår Service, og vi beholder noe informasjon.

Informasjonskapsler er filer med et lite informasjonsinnhold som kan inkludere en anonym, unik identifiserer. Informasjonskapsler sendes til din nettleser fra en nettside, og lagres på din enhet. Andre sporingsteknologier blir også tatt i bruk som beacons, tags og scripts for å samle og spore informasjon, og forbedre og analysere vår Service.

Du kan stille inn din nettleser til å nekte alle informasjonskapsler eller til å indikere når informasjonskapsler skal sendes. Men, dersom du ikke aksepterer informasjonskapsler kan det hende at du ikke kan bruke deler av vår Service.

Eksempler på Informasjonskapsler vi bruker:

 • Vi bruker Sesjonsinformasjonskapsel for å drive vår Service.
 • Vi bruker Preferanseinformasjonskapsler for å huske dine preferanser og ulike innstillinger.
 • Vi bruker Sikkerhetsinformasjonskapsler av sikkerhetsmessige grunner.

Bruk av Data

Casino Midnight Norge bruker innsamlet data til ulike formål:

 • For å kunne tilby deg, og vedlikeholde vår Service
 • For å informere deg om endringer som gjelder vår Service
 • For å tillate deg å delta i interaktive funksjoner knyttet til Service når du velger å gjøre dette
 • For å tilby kundeservice
 • For å samle analyser eller verdifull informasjon så vi kan forbedre vår Service
 • For å overvåke bruken av vår Service
 • For å oppdage, forebygge og ta stilling til tekniske problemer

Juridisk grunnlag for behandling av personopplysninger i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Hvis du er fra det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS), avhenger Casino Midnight Norge sitt juridiske grunnlag for å samle inn og bruke den personlige informasjonen som er beskrevet i denne personvernpolitikken, av personopplysningene vi samler inn og den spesifikke konteksten vi samler inn i dem i.

Casino Midnight Norge kan prosessere dine Personlige Data fordi:

 • Vi må etablere en kontrakt med deg
 • Du har gitt oss tillatelse til å gjøre dette
 • Behandlingen er innenfor våre legitime interesser, og at den ikke overskrider dine rettigheter
 • For å overholde loven

Oppbevaring av Data

Casino Midnight Norge vil beholde din Personlige Data for så lenge det er nødvendig for de formål som er forklart i denne Personvernserklæringen. Vi vil beholde og bruke din Personlige Data i den grad det er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser (for eksempel hvis vi er pålagt å oppbevare dataene dine for å overholde gjeldende lover), løse tvister og håndheve våre juridiske avtaler og retningslinjer.

Casino Midnight Norge vil også beholde bruksdata for interne analyseformål. Bruksdata lagres vanligvis i en kortere periode, bortsett fra når disse dataene brukes til å styrke sikkerheten, for å forbedre funksjonaliteten til tjenesten vår eller hvis vi er juridisk forpliktet til å oppbevare disse dataene i lengre perioder.

Overføring av Data

Din informasjon, inkludert personopplysninger, kan overføres til – og vedlikeholdes på – datamaskiner som ligger utenfor staten, provinsen, landet eller annen myndighet. Der kan lovene om databeskyttelse avvike fra lovgivningen der du oppholder deg.

Hvis du er lokalisert utenfor Belgia og velger å gi informasjon til oss, må du være oppmerksom på at vi overfører dataene, inkludert personopplysninger, til Belgia og behandler dem der.

Ditt samtykke til denne personvernerklæringen etterfulgt av din innsending av slik informasjon representerer ditt samtykke til den overføringen.

Casino Midnight Norge vil ta alle rimelige steg som er nødvendige for å sikre at dataene dine blir behandlet forsvarlig og i samsvar med disse retningslinjene for personvern. Dine personlige data vil ikke overføres til en organisasjon eller et land med mindre det finnes tilstrekkelige kontroller på plass, inkludert sikkerhet for dine data og annen personlig informasjon.

Utlevering av Data

Offentliggjøring for rettshåndhevelse

Under visse omstendigheter kan Casino Midnight Norge bli pålagt å utlevere dine personlige data dersom loven krever at dette gjøres eller som svar på gyldige forespørsler fra offentlige myndigheter (for eksempel en domstol eller et myndighetsorgan).

Juridiske krav

Casino Midnight Norge kan avsløre dine Personlige Data i god tro om at en slik handling er nødvendig for å:

 • Overholde en juridisk forpliktelse
 • Beskytte og forsvare rettighetene eller eiendommen til Casino Midnight Norge
 • Forhindre eller undersøke mulig ugjerning i forbindelse med Servicen
 • Beskytte den personlige sikkerheten til brukere av tjenesten eller offentligheten
 • Beskytte mot juridisk ansvar

Datasikkerhet

Sikkerheten til dine data er viktig for oss, men husk at ingen metode for overføring over Internett eller metode for elektronisk lagring er 100% sikker. Selv om vi streber etter å bruke kommersielt akseptable midler for å beskytte dine personopplysninger, kan vi ikke garantere dets absolutte sikkerhet.

Dine databeskyttelsesrettigheter i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Dersom du er bosatt i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS) har du visse rettigheter til databeskyttelse. Casino Midnight Norge har som mål å ta i bruk rimelige tiltak for å tillate deg å korrigere, endre, slette eller begrense bruken av dine personlige data.

Dersom du ønsker å bli informert om hvilke Personlige Data vi har om deg, og hvis du vil at disse skal fjernes fra systemene våre, kan du kontakte oss.

Under visse omstendigheter har du følgende rettigheter til databeskyttelse:

 • Retten til å få tilgang til, oppdatere eller slette informasjonen vi har om deg.Når det er mulig kan du få tilgang til, oppdatere eller be om sletting av dine Personlige Data direkte i seksjonen for kontoinnstillinger. Dersom du ikke klarer å utføre disse handlingene selv, kan du kontakte oss slik at vi kan hjelpe deg.
 • Retten til forbedring.Du har rett til å få din informasjon forbedret eller rettet dersom denne informasjonen er feilaktig eller ufullstendig.
 • Retten til å protestere.Du har rett til å protestere på vår prosessering av dine Personlige Data.
 • Retten til begrensning.Du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av din personlige informasjon.
 • Retten til dataportabilitet.Du har rett til å få tilsendt en kopi av informasjonen vi har om deg i et strukturert, maskinlesbart og ofte brukt format.
 • Retten til å trekke tilbake samtykke.Du har også rett til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst der Casino Midnight Norge er avhengig av ditt samtykke til å behandle din personlige informasjon.

Vær klar over at vi kan komme til å spørre deg om å verifisere din identitet før vi behandler slike forespørsler.

Du har rett til å klage til datatilsynet om vår innsamling og bruk av dine personopplysninger. For mer informasjon kan du kontakte ditt lokale datatilsyn i det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet (EØS).

Tjenesteleverandører

Vi kan ansette tredjepartsfirmaer og individer for å hjelpe oss med vår Service («Tjenesteleverandører»), tilby Servicen på vegne av oss, utføre tjenester knyttet til Servicen eller assistere oss i analyser av hvordan Servicen blir brukt.

Disse tredjepartene har tilgang til dine personopplysninger kun for å utføre disse oppgavene på vegne av oss, og er forpliktet til ikke å røpe eller bruke dem til noe annet formål.

Analyser

Vi kan bruke tredjeparts tjenesteleverandører for å overvåke og anaysere bruken av vår Service.

 • Google Analytics

Google Analytics er en nettanalysetjeneste som tilbys av Google. Denne tjenesten sporer og rapporterer nettsidetrafikk. Google bruker de dataene som er samlet for å spore og overvåke bruken av vår Service. Denne dataen deles med andre tjenester fra Google. Google kan bruke innsamlet data for å kontekstualisere og personalisere reklamene i sitt eget reklamenettverk.

Du kan velge bort å få din aktivitet på Servicen tilgjengelig for Google Analytics ved å installere nettlesertillegget Google Analytic opt-out. Dette tillegget forhindrer at Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js og dc.is) deler informasjon med Google Analytics om din besøksaktivitet.

For mer informasjon om Google sine retningslinjer om Personvern kan du besøke Google sin side for personvernregler: https://policies.google.com/privacy?hl=no

Linker til Andre Sider

Vår Service kan inneholde linker til andre sider som ikke opereres av oss. Dersom du klikker på en link fra en tredjepart vil du bli sendt videre til denne tredjepartens side. Vi anbefaler deg på det sterkeste å gå gjennom personvernreglene for alle nettsteder du besøker.

Vi har ingen kontroll over, og påtar oss intet ansvar for innhold, personvernpolitikk eller praksis på tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Barns Personvern

Vår Service adresserer ikke noen personer under 18 år («Barn»).

Vi samler ikke bevisst personlig identifiserbar informasjon fra noen under 18 år. Hvis du er foreldre eller foresatte, og du har oppdaget at barnet ditt har gitt oss personopplysninger, vennligst kontakt oss. Hvis vi blir opplyst om at vi har samlet inn personopplysninger fra barn uten bekreftelse av foreldres samtykke, vil vi sette i gang alle nødvendige tiltak for å fjerne denne informasjonen fra våre servere.

Endringer i denne Personvernserklæringen

Vi kan oppdatere personvernreglene våre fra tid til annen. Vi vil varsle deg om endringer ved å legge ut den nye personvernregelen på denne siden.

Vi vil gi deg beskjed via e-post og / eller med et fremtredende varsel på vår Service før endringer trer i kraft, og oppdaterer «Ikrafttredelsesdatoen» øverst i denne personvernserklæringen.

Vi råder deg til å gjennomgå denne personvernserklæringen med jevne mellomrom for eventuelle endringer. Endringer i denne personvernserklæringen er effektive når de blir lagt ut på denne siden.

Kontakt Oss

Dersom du har spørsmål knyttet til denne Personvernserklæringen kan du kontakte oss her: